Σύνδεση
Εγγραφή

Το άρθρο  9 του Π.Δ. 1224/81  αντικαταστάθηκε  εξ  ολοκλήρου με το άρθρο 8 του Π.Δ. 118/06

Από την παρ. 1  του  άρθρου 9,  όπως  προκύπτει από τον συνδυασμό  με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου (που από λάθος  τυπώθηκε  ως  2) προκύπτουν  τα εξής :

Χώροι πρατηρίου :

Κάθε πρατήριο διαθέτει  τρεις  τουλάχιστον  διακεκριμένους  χώρους  ήτοι :

* ένα  χώρο  «γραφείου»  όπου υπάρχει  το  οιασδήποτε  μορφής  γραφείο (έπιπλο) με την ταμειακή μηχανή, το ταμείο,  ενδεχομένως  την κονσόλα  διαχείρισης  των αποθεμάτων καυσίμων και προαιρετικά  προθήκες (ράφια) διαφόρων προϊόντων κ.λ.π. Διευκρινίζεται ότι  για λόγους εναρμόνισης με το Π.Δ. 71/88 «περί πυροπροστασίας» (όπου ως  Γραφεία  θεωρούνται οι χώροι  των δημόσιων ή ιδιωτικών γραφείων  δηλ. διανοητικής κυρίως εργασίας)  και για να μη δημιουργούνται προβλήματα  κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών με την πολεοδομική νομοθεσία (βλ. Κτιριοδομικό  Κανονισμό), αναγράφεται στα υποβαλλόμενα σχέδια  ο χώρος,  που στην ορολογία του  Διατάγματος αναφέρεται  ως  «γραφείο»,  να  σημειώνεται ως «κατάστημα»  ( δηλ. κατάστημα πώλησης  υγρών καυσίμων ).

* ένα  χώρο ως μηχανοστάσιο (όπου  τοποθετείται  ο αεροσυμπιεστής  του πρατηρίου  και η τυχόν σταθερού  τύπου πλυστική μηχανή)  ή  ως  μηχανοστάσιο και συγχρόνως αποθήκη  (για ορυκτέλαια, φίλτρα, ιμάντες, στουπιά,  υγρά φρένων κ.λ.π.)

* ένα χώρο  υγιεινής  που περιλαμβάνει  κατ΄ ελάχιστο  ένα  αποχωρητήριο  ανδρών με  νιπτήρα  και ένα  γυναικών με  νιπτήρα ή ένα αποχωρητήριο ανδρών  και ένα γυναικών  με κοινό προθάλαμο ή ένα  ανδρών με νιπτήρα και ένα γυναικών κατάλληλα  διαμορφωμένο ώστε να λειτουργεί και  να εξυπηρετεί  και  ΑΜΕΑ.

Το σύνολο  των  εσωτερικών  (ωφέλιμων) επιφανειών  των παραπάνω  τριών  απαραίτητων  χώρων,  (αφαιρουμένων  τοίχων και  υποστυλωμάτων)  πρέπει  να είναι  τουλάχιστον τριάντα (30) μ2. Είναι  προφανές  ότι  δεν υπάρχει  περιορισμός στο να είναι οι χώροι αυτοί  μεγαλύτεροι  ή  διαιρεμένοι  σε  περισσότερους  αυτόνομους  χώρους  που θα  επικοινωνούν  μεταξύ τους εσωτερικά ή  εξωτερικά,  σε ισόγειο ή και σε όροφο. Από τα παραπάνω (ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια κ.λ.π.) εξαιρούνται τα υφιστάμενα  πρατήρια, σε περιπτώσεις  μικρών κτιριακών αλλαγών, όχι όμως  και σε περιπτώσεις  ριζικών ανακατασκευών των κτιρίων.
Πηγή: pratiria.gr
Ενημερώνομαι εδώ
Ενημερωθείτε εδώ...
Ακολουθήστε μας!
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS Feed

Προσκαλέστε ενα φίλο

Ονοματεπώνυμο
E-mail